Algemeen

Wilt u uw zaak of adviesvraagstuk voorleggen aan Advocatenkantoor Soevereign? Neem contact op voor informatie en/of het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Het kantoor werkt op basis van een uurtarief. Het uurtarief is mede afhankelijk van de gewenste spoed, de aard en het belang van de zaak. In zaken die zich daarvoor lenen, kan een afwijkende tariefafspraak worden gemaakt, bijv. vast tarief of succes fee. U weet vooraf waar u aan toe bent.

Rechtzoekenden van wie de inkomens- en/of vermogenssituatie in de weg staat aan het verwezenlijken van hun recht, kunnen (eventueel via het Juridisch Loket) bij het kantoor aankloppen voor pro deo rechtshulp. Informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Adviesovereenkomst Bestuursrecht
Heeft u geregeld advies of ondersteuning nodig? U kunt gebruik maken van onze adviesovereenkomst. De overeenkomst geeft toegang tot juridisch advies op maat. Het aantal advies-uren is uitbreidbaar al naar gelang uw behoefte aan juridische ondersteuning. Wij kunnen ook bij u langskomen voor het uitvoeren van een quick-scan.

Het kantoor ontvangt geen derdengelden
Advocatenkantoor Soevereign beschikt niet over een derdengeldenrekening in de zin van de Verordening op de advocatuur. Advocatenkantoor Soevereign zal geen derdengelden aannemen.
Mocht Advocatenkantoor Soevereign en/of de advocaat toch met derdengelden geconfronteerd worden, dan zorgt zij/hij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Voda, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat Advocatenkantoor Soevereign en/of de advocaat zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laat lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Advocatenkantoor Soevereign en/of de advocaat ontvangt onder geen enkele omstandigheid derdengelden op de kantoorrekening.
Advocatenkantoor Soevereign en/of de advocaat heeft de deken ervan op de hoogte gesteld dat het kantoor en/of de advocaat geen derdengelden ontvangt. Bij enige wijziging daarvan zal het kantoor de deken hierover informeren.

.