Algemeen
Wilt u uw zaak of adviesvraagstuk voorleggen aan Soevereign? Neem contact op voor informatie en/of het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Het kantoor werkt op basis van een uurtarief en in zaken die zich daarvoor lenen, kan een afwijkende tariefafspraak worden gemaakt, bijv. vast tarief of succes fee. Het uurtarief is mede afhankelijk van de gewenste spoed, de aard en het belang van de zaak. U weet vooraf waar u aan toe bent.

Adviesovereenkomst (Bestuur en omgeving)
Heeft u geregeld advies of ondersteuning nodig? U kunt gebruik maken van onze maatwerk-adviesovereenkomst. De overeenkomst geeft toegang tot juridisch advies op maat. Het aantal adviesuren is uitbreidbaar al naar gelang uw behoefte aan juridische ondersteuning. Het voeren van procedures kan onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Indien nodig komt een jurist/advocaat bij u langs voor het uitvoeren van een quick-scan.

Pro bono rechtshulp & Rechtsbijstandsverzekering
Rechtzoekenden van wie de inkomens- en/of vermogenssituatie in de weg staat aan het verwezenlijken van hun recht, kunnen bij het kantoor aankloppen voor pro deo rechtshulp. Informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Dan hebt u recht om te kiezen wie u vertegenwoordigt. Dat betekent dat u bij een procedure uw eigen rechtsbijstandsverlener kunt kiezen.