Algemeen

Wilt u uw zaak of adviesvraagstuk voorleggen aan Advocatenkantoor Soevereign? Neem contact op voor informatie en/of het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Het kantoor werkt op basis van een uurtarief. Het uurtarief is mede afhankelijk van de gewenste spoed, de aard en het belang van de zaak. In zaken die zich daarvoor lenen, kan een afwijkende tariefafspraak worden gemaakt, bijv. vast tarief of succes fee. U weet vooraf waar u aan toe bent.

Rechtzoekenden van wie de inkomens- en/of vermogenssituatie in de weg staat aan het verwezenlijken van hun recht, kunnen bij het kantoor aankloppen voor pro deo rechtshulp. Informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Adviesovereenkomst Bestuursrecht
Heeft u geregeld advies of ondersteuning nodig? U kunt gebruik maken van onze adviesovereenkomst. De overeenkomst geeft toegang tot juridisch advies op maat. Het aantal advies-uren is uitbreidbaar al naar gelang uw behoefte aan juridische ondersteuning. Wij kunnen ook bij u langskomen voor het uitvoeren van een quick-scan.