Toegang tot het recht

Wij leven in een tijd waarin het recht en regels prominent aanwezig zijn in het alledaagse leven. De een vindt dat niet genoeg en roept om meer regels om van alles aan banden te leggen en te reguleren. De ander heeft het over de juridisering van de samenleving en roept om deregulering, minder regels. Vaak zijn regels noodzakelijk. Een noodzaak met ongewenste neveneffecten tot gevolg, zoals de totstandkoming van zogenaamde symboolwetgeving, wetgeving om wetgeving. Read More