Belang van behoorlijk bestuursrecht

Het bestuursrecht is voor burgers, bedrijven en overheden van groot belang. Een gestrande vergunning kan tot derving van inkomsten leiden, een handhavingsbesluit (bijv. een bestuurlijke boete) kan de beëindiging van een bedrijf of de vernietiging van een gerealiseerd bouwwerk tot gevolg hebben en een besluit tot reconstructie van een weg kan er onbedoeld voor zorgen dat ondernemers langdurig inkomsten missen en/of burgers onnodig overlast ondervinden.
Het bestuursrecht raakt mensen, bedrijven en overheden zelf en kan bij verkeerde of onjuiste toepassing de legitimiteit van de overheid onderuit halen. Read More

Toegang tot het recht

Wij leven in een tijd waarin het recht en regels prominent aanwezig zijn in het alledaagse leven. De een vindt dat niet genoeg en roept om meer regels om van alles aan banden te leggen en te reguleren. De ander heeft het over de juridisering van de samenleving en roept om deregulering, minder regels. Vaak zijn regels noodzakelijk. Een noodzaak met ongewenste neveneffecten tot gevolg, zoals de totstandkoming van zogenaamde symboolwetgeving, wetgeving om wetgeving. Read More

Het recht

Het recht is … ?

Het antwoord op de vraag wat recht is, zal nooit interessanter en bevredigender zijn dan de vraag zelf. De vraag naar wat recht is, heeft door de eeuwen heen menig jurist en niet-jurist bezig gehouden. De zoektocht duurt voort.

Het recht is kort gezegd, en dat zal menigeen beamen, een verzameling wetten en verdragen (kenbronnen), Read More