Training Bezwaar en Beroep

De training is gericht op het zelfstandig voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure bij de bezwaarcommissie en de rechtbank. Na het volgen van de training is de cursist in staat om zelfstandig een procedure te doorlopen. Deze training is in company-verband verkrijgbaar.

Datum: in overleg
Duur: 16 uur
Kosten: op basis van offerte

U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.Bestuursrecht

Blijf bij op het gebied van bestuursrecht. Wij volgen de ontwikkelingen op bestuursrechtelijk gebied op de voet. In deze cursus komen onder meer de bestuursrechtelijke basisbegrippen aan de orde, zoals besluit, bestuursorgaan, belanghebbende en bezwaar en beroep. Waar nodig wordt aangehaakt bij de actualiteit op het gebied van wetgeving en jurisprudentie.

Datum: in overleg
Duur: van 2 uur tot 8 uur en verder in overleg
Kosten: € 95,= ex BTW / Online: € 65,- ex BTW (2 uur) en verder op aanvraag


U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.

Staatsrecht

Deze opfriscursus draagt bij aan de kennisontwikkeling op het gebied van het staatsrecht. Aan de orde komen de typisch staatsrechtelijke onderwerp, zoals grondrechten, wetgeving en decentralisatie. Waar nodig wordt ingegaan op de actualiteit. Deze cursus is in company-verband verkrijgbaar en is tevens online te volgen.

Datum: in overleg
Duur: van 2 uur tot 8 uur en verder in overleg
Kosten: € 95,= ex BTW / Online: € 65,- ex BTW (2 uur) en verder op aanvraag


U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.

Staats- en bestuursrecht

De cursus draagt bij aan de kennisontwikkeling op het gebied van het staat- en bestuursrecht. De deelnemer is aan het einde van de cursus in staat om de relatie tussen het staats- en bestuursrecht te doorzien en de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Deze cursus is in company-verband verkrijgbaar en tevens online te volgen.

Datum: in overleg
Duur: 5 weken (40 uur, 8 uur per dag)
Kosten: op basis van offerte

U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.

Intern beraad, beleidsopvattingen en persoonlijke levenssfeer (Wob)

In zijn uitspraak van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321, preciseert de Afdeling zijn rechtspraak met betrekking tot Wob procedures (art. 11 Wob). Een bestuursorgaan dient per zelfstandig onderdeel van een document voor intern beraad met informatie over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid, zoals alinea’s, te bezien of dit zelfstandig onderdeel persoonlijke beleidsopvattingen bevat en, wanneer in de opvattingen informatie van feitelijke aard is opgenomen Read More