Training Bezwaar en Beroep

De training is gericht op het zelfstandig voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure bij de bezwaarcommissie en de rechtbank. Na het volgen van de training is de cursist in staat om zelfstandig een procedure te…

Bestuursrecht

Blijf bij op het gebied van bestuursrecht. Wij volgen de ontwikkelingen op bestuursrechtelijk gebied op de voet. In deze cursus komen onder meer de bestuursrechtelijke basisbegrippen aan de orde, zoals besluit, bestuursorgaan, belanghebbende en bezwaar…

Staatsrecht

Deze opfriscursus draagt bij aan de kennisontwikkeling op het gebied van het staatsrecht. Aan de orde komen de typisch staatsrechtelijke onderwerp, zoals grondrechten, wetgeving en decentralisatie. Waar nodig wordt ingegaan op de actualiteit. Deze cursus…

Staats- en bestuursrecht

De cursus draagt bij aan de kennisontwikkeling op het gebied van het staat- en bestuursrecht. De deelnemer is aan het einde van de cursus in staat om de relatie tussen het staats- en bestuursrecht te…

Intern beraad, beleidsopvattingen en persoonlijke levenssfeer (Wob)

In zijn uitspraak van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321, preciseert de Afdeling zijn rechtspraak met betrekking tot Wob procedures (art. 11 Wob). Een bestuursorgaan dient per zelfstandig onderdeel van een document voor intern beraad met informatie…