Bestuurlijke handhaving

Bestuursrechtelijke handhaving is het sluitstuk van de regelgeving. De ontwikkelingen volgen elkaar op in rap tempo. In deze cursus komen de verschillende aspecten van de bestuurlijke handhavingsprocedure aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de…

Actualiteit Bestuursrecht

De cursus Actualiteit Bestuursrecht vindt tot nader bericht digitaal plaats en staat open voor deelnemers die zich vooraf aanmelden. Tijdens deze actualiteiten-bijeenkomst wordt ingegaan op bestuursrechtelijke actualiteiten en komt de meest recente jurisprudentie aan de…

Bekendmaking besluit aan gemachtigde en termijnen

Volgens vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld de uitspraken van 18 november 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AN9715, en van 17 december 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2959) dient bij een nauwe verwevenheid tussen besluiten een opvolgend besluit (ook) aan de reeds bij het bestuursorgaan…

Intervisie: Algemene praktijk en Bestuursrecht (advocatuur)

Online en op locatie Reflectie op het eigen werken. Intervisie stelt de deelnemer in staat om zelfstandig en op gestructureerde wijze te reflecteren over het eigen functioneren. Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten…

Training Bezwaar en Beroep

De training is gericht op het zelfstandig voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure bij de bezwaarcommissie en de rechtbank. Na het volgen van de training is de cursist in staat om zelfstandig een procedure te…