Advocatenkantoor Soevereign voert een gespecialiseerde praktijk op het gebied van het bestuursrecht met een accent op het omgevingsrecht, sanctierecht, openbare orde en veiligheid en sociale zekerheids- en gezondheidsrecht. Het kantoor adviseert en procedeert voor particulieren, bedrijven en instellingen.

De werkzaamheden van Advocatenkantoor Soevereign hebben voornamelijk betrekking op advies en procesvoering in onder meer: bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingszaken (o.a. last onder dwangsom), vergunningen en ontheffingen (o.a. bouw en horeca), uitkeringen en overige voorzieningen (o.a. bijstand), subsidies, leges, schending van informatieverplichtingen, terugvorderingen en bestuurlijke boetes.

Het kantoor verzorgt daarnaast trainingen en cursussen en biedt juristen de ruimte om zich te ontwikkelen.

Het kantoor bekwaamt zich onder meer door het volgen van cursussen en heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
  • Bestuursrecht

Het kantoor behaalt volgens de normen van de NOvA elk kalenderjaar tien opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.