Soevereign heeft een algemene rechtspraktijk met een accent op het bestuurs(proces)recht en omgevingsrecht en aanverwant rechtsgebieden. De werkzaamheden van het kantoor hebben betrekking op onder meer:

  • (omgevings)vergunningen (bouw) en bestemmingsplannen
  • bestuurlijke handhaving, toezicht en sancties
  • APV en bijzondere wetten (horeca)
  • sociale kwesties (uitkeringen) en huisvestingszaken
  • overheidsaansprakelijkheid
  • optreden in bezwaar- en beroepsprocedures
  • legal (project)management en beleidsadvisering
  • advocaat bestuursrecht en collegiale ondersteuning
  • geven van trainingen en verzorgen van cursussen


Het kantoor bekwaamt zich onder meer door het volgen van cursussen op het gebied van met name Algemene rechtspraktijk en Bestuursrecht. Op grond hiervan is het kantoor verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.