Omgevingswet

Het omgevingsrecht is verbrokkeld en mist inhoudelijke samenhang en daarom onnodig complex. Om de besluitvorming over de fysieke leefomgeving eenvoudig en beter te maken, kondigde de minister van Infrastructuur en Milieu in 2011 mede daarom…

Belang van behoorlijk bestuursrecht

Het bestuursrecht is voor burgers, bedrijven en overheden van groot belang. Een gestrande vergunning kan tot derving van inkomsten leiden, een handhavingsbesluit (bijv. een bestuurlijke boete) kan de beëindiging van een bedrijf of de vernietiging…

Toegang tot het recht

Wij leven in een tijd waarin het recht en regels prominent aanwezig zijn in het alledaagse leven. De een vindt dat niet genoeg en roept om meer regels om van alles aan banden te leggen…

Het recht

Het recht is … ? Het antwoord op de vraag wat recht is, zal nooit interessanter en bevredigender zijn dan de vraag zelf. De vraag naar wat recht is, heeft door de eeuwen heen menig…