Wet VTH: comply or explain

Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. De Wet VTH vervangt paragraaf 5.2 van de Wabo.

Concurrentiebelangen

Met een beroep op het relativiteitsvereiste kan een appellant (bijv. een concurrent) bewerkstelligen dat de rechter een besluit (bijv. een bestemmingsplan) toetst aan een norm (bijv. milieunormen), die primair niet het beschermen van de belangen…

De belanghebbende

Geen belanghebbende, geen actie. De kwalificatie belanghebbende is een vereiste voor het kunnen voeren van een bestuursrechtelijke procedure, lees meer over het begrip belanghebbende.

Boeteregime aangescherpt

In zijn uitspraak van 11 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:12 heeft de Centrale Raad van Beroep de ambities van de wetgever om te komen tot een strenger boeteregime in sociale zekerheidskwesties verder ingeperkt.

Aanvullingswet grondeigendom: een goedgevulde gereedschapskist?

Op 25-11-2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een beleidsbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. In de brief ontvouwt de minister de kabinetsvisie op het grondbeleid in het licht van de maatschappelijke opgaven in…