Actualiteit Bestuursrecht

De cursus Actualiteit Bestuursrecht vindt tot nader bericht digitaal plaats en staat open voor deelnemers die zich vooraf aanmelden.

Tijdens deze actualiteiten-bijeenkomst wordt ingegaan op bestuursrechtelijke actualiteiten en komt de meest recente jurisprudentie aan de orde op het gebied van met name het bestuursrecht met een accent op het omgevingsrecht, APV, handhaving en vergunningverlening. De bijeenkomst is bestemd voor advocaten, juristen, juridische medewerkers, vergunningverleners en toezichthouders bij de (gemeentelijke) overheid en overige geïnteresseerden.

Datum: op aankondiging
Duur: 45 minuten
Kosten: n.v.t.

U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.

Bekendmaking besluit aan gemachtigde en termijnen

Volgens vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld de uitspraken van 18 november 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AN9715, en van 17 december 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2959) dient bij een nauwe verwevenheid tussen besluiten een opvolgend besluit (ook) aan de reeds bij het bestuursorgaan bekende gemachtigde te worden toegezonden. Zolang dit niet is gebeurd, is het besluit niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt en is de bezwaar- of beroepstermijn niet gaan lopen.

Intervisie: Algemene praktijk en Overheid (advocatuur)

Reflectie op het eigen werken. Intervisie stelt de deelnemer in staat om zelfstandig en op gestructureerde wijze te reflecteren over het eigen functioneren. Deze intervisie is gericht op advocaten en juristen/ juridische medewerkers.
Het kantoor heeft een gecertificeerde gespreksleider intervisie, die is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Data (in 2021): 
– 18 en 19 maart (aanvang om 14:00 uur)
– 20 en 21 mei
– 23 en 24 oktober
– 25 en 26 november

Duur: 2 uur per bijeenkomst, met een totale duur van 8 uur.  

Kosten: € 95,= ex BTW per bijeenkomst en € 345,= ex BTW voor vier bijeenkomsten. Online: € 65,= ex BTW per bijeenkomst en€ 225,= ex BTW voor vier bijeenkomsten (voor advocaten geldt de online-mogelijkheid, zolang de advocatenorde het toelaat).

Certificaat: 2 PO (kwaliteitspunten / niet-juridisch)

** De cursus kan ook bij u op locatie (in-company) worden verzorgd.
** Planning op andere data is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.

Omgevingsrecht

De actualiteit op het gebied van het omgevingsrecht verandert met de dag, evenals de wetgeving en de praktijk. Blijf op de hoogte en meld je aan voor de cursus!

Datum: in overleg
Duur: van 2 uur tot 8 uur en verder in overleg
Kosten: € 95,= ex BTW / Online: € 65,- ex BTW (2 uur) en verder op aanvraag


U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.

Training Bezwaar en Beroep

De training is gericht op het zelfstandig voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure bij de bezwaarcommissie en de rechtbank. Na het volgen van de training is de cursist in staat om zelfstandig een procedure te doorlopen. Deze training is in company-verband verkrijgbaar.

Datum: in overleg
Duur: 16 uur
Kosten: op basis van offerte

U kunt zich aanmelden via de contactgegevens.